10 mars: Mobila miljöstationen kommer till Henriksdalshamnen

Stockholm stads mobila miljöstation gör 10 mars, klockan 17:00-17:45 ett stopp på Jan Inghes Torg.

Det här kan du lämna

Mobila miljöstationen tar emot batterier, bekämpningsmedel, kemikalier, färg-, lack- och limrester, ljuskällor, lösningsmedel, oljor, rengöringsmedel och sprayburkar. Du kan också lämna elavfall upp till en mikrovågsugns storlek.

I innerstaden kan du även kan lämna av ditt grovavfall, som trasiga småmöbler, cyklar och liknande till mobila miljöstationens följebil.

Större elavfall och skrymmande grovavfall är du välkommen att lämna på stadens återvinningscentraler. Läs mer

Sopkorg mellan Fendergatan och Lugnets terrass i Henriksdalshamnen

Sopkorg mellan Fendergatan och Lugnets terrass i Henriksdalshamnen

Kommentera