Boktips: Stockholm Örlogsstaden tar upp Finnboda varv

I slutet av 2012 utkom boken ”Stockholm Örlogsstad” i ett samarbete mellan Sjöhistoriska museet, Medströms Bokförlag och Statens maritima museer.

Den tar upp örlogsfartyg, varv och befästningar i Stockholm och omgivningar från 1520-talet till idag. Många bilder och kartor.

”Minnet av örlogsstaden riskerar att försvinna”, säger Hans-Lennart Ohlsson, chef för Sjöhistoriska museet i Stockholm. ”Fartygen låg vid kaj eller för ankar på Stockholms ström. Örlogssjömännen och officerarna rörde sig i staden där örlogsstationen, örlogsvarvet och de privata varven tillhörde stadens större arbetsplatser. ”

Boken så klart även upp Finnboda varv. Läs mer om Stockholm Örlogsstaden

Kommentera