Sjösättning av 44 båtar inom Segel Sällskapet Gäddviken i Svindersviken

Dagens Nyheter skriver om sjösättningen av 44 båtar med bara handkraft, rälsbundna vagnar och en eldriven vinsch i Svindersviken nedanför Henriksdalsberget.

Där har Segel Sällskapet Gäddviken sin hemmahamn som en av fyra båtklubbar i Svindersviken.

”Stäng av mobiltelefonerna. Ingen pratar utom utsedda förmän. Förmännen kommer att inleda med att gå igenom momenten och fördela arbetsuppgifter. Den som bryter mot reglerna skickar jag hem med omedelbar verkan”, ropar Lars Salomonsson, hamnfogde. Läs hela artikeln om Segel Sällskapet Gäddviken i Dagens Nyheter

Efter många timmars slit är IF-båten SWE 1 sista båten att sjösättas. Det är den första serietillverkade, internationella folkbåten, konstruerad av Tor Sundén och inköpt av Sjöhistoriska museet. Läs Sjöhistoriskas redovisning av sjösättningen

Vackra Svindersviken - snart med en påfartsramp till Södra Länken?

Vackra Svindersviken – snart med en påfartsramp till Södra Länken?

Kommentera