9 juli: Friskis & Svettis kvällsvandrar från Skuru till Henriksdal

Onsdag, 9 juli anordnar Friskis & Svettis en kvällsvandring från Skuru skola via Nyckelviken och middagsfika med utsikt över Stockholms inlopp.

Därefter västerut genom grönskan förbi Nacka strand, längs Ryssviken, Svindersvik slott och avslutar med  Henriksdals bergiga terräng och nya bebyggelse.

Tid/plats: Skuru skola kl. 17.45. För att hinna åk blåbuss 471 från Slussen (riktning Orminge) senast kl. 17.25. Stig av vid Skuru skola efter ca 16 minuter.

Utrustning: Kläder efter väder, väl ingågna skor/kängor, liten ryggsäck eller dylikt, med förstärkningsplagg, ev regnkläder, sittunderlag, matsäck, vätska, F&S-kort.

image

Svindersviken sedd från Trolldalen på Henriksdalsberget

Kommentera