Inte lätt att bli av med jättebjörnlokan runt Svindersviken

Även i år trivs den farliga jättebjörnlokan runt Svindersviken mellan Alphyddan och Henriksdalsberget.

Spridningen ökar varje år mot Svindersvik gård och båtklubbarna. Hudkontakt i ljuset förorsakar ordentliga brännskador.

Nacka kommun eller någon annan verkar ha försökt skövla beståndet men låtit de fyllda och öppna påsarna vara kvar i miljön.

image

image

Kommentera