Inspira får öppna nya förskolor i Nacka

Inspira, som driver förskolor på bl.a. Henriksdalsberget och i Finnboda, ville starta fler förskolor med Nacka kommuns godkännande.

Skolinspektionen hat ifrågasatt Nackas befolkningsstatistik och därmed behovet. Nu upphäver Förvaltningsrätten Skolinspektionens överklagande.

Kommentera