Butiksbyggnaden i Finnboda verkar nästan klar

Byggnaden i Finnboda, Nacka som ska inhysa bl.a. en ICA Nära-butik verkar nästan klar.

Finnboda varvs gamla spantverkstad hade rasat ihop vid tidigare rivningsarbeten men är nu alltså återställd inför butikssöppningen i början av september 2015. Även gångväg och torg håller man på att stenlägga.

image

image

image

image

Kommentera