Samordnande fritidsledare söks till Glada Henkans fritidsgård på Henriksdalsberget

20 augusti är sista chansen för att söka jobbet som samordnande fritidsledare på Henriksdalsberget i Nacka.

Som samordnare är din roll tudelad. Du förväntas ta ansvar för och axla rollen som lagkapten för gruppen, där din uppgift är att samordna gruppen så att fritidgårdsverksamheten fungerar så bra som möjligt, att beslut tas, arbetsuppgifter fördelas, rutiner upprättas etc. Samordnarrollen innebär dock inget personalansvar men fördelaktigt är om du har någon erfarenhet av arbetsledning.

Som samordnare är du också kontaktperson för verksamheten både internt och externt och du är den som till enhetschef och uppdragsgivare levererar dokumentation gällande det arbete som sker i verksamheten, t.ex. verksamhetsplan, tertialredovisningar etc. Rollen innefattar även ett visst ekonomiskt ansvar. Läs hela Nacka kommuns platsannons

image

Kommentera