Köp- och säljsida på Facebook för dig som bor på Kvarnholmen

Grannar på Kvarnholmen har startat en Facebook-grupp för att köp & sälj – men bara för boende på halvön.

Facebook-gruppen har redan 27 medlemmar. Klicka här för att komma dit…

Kajhusen på Kvarnholmens norra kaj

Kajhusen på Kvarnholmens norra kaj

Kommentera