Nacka kommun vill få bort arsenik och bly från Finnberget fram till jul

Vid informationsmötet som Nacka kommun höll för grannarna i brf Saltsjöhöjden 1 på Finnberget lovade man att få bort arsenik och bly från tidigare industrier fram till jul.

Det troliga för en sådan sanering är att kommunen gräver bort de förorenade massorna med en grävare. En sugbil suger bort allt. För att minimera damning ska området vattendimmas.

Även träden är förorenade och kan behövas tas bort. Läs mer om förorenade marken eller Nacka kommuns informationsbrev

Karta med det förorenade området på Finnberget

Karta med det förorenade området på Finnberget ovanför Kvarnholmsvägen / Gäddviken

Kommentera