Folk utanför Nacka fick yttra sig om planförslag för Henriksdal

Samrådet för Nacka kommuns planförslag för Henriksdal borde vara främst för oss som bor / jobbar / verkar i Henriksdal, oavsett om vi är privatpersoner, bostadsrättsföreningar eller folkrörelser.

Catharina Bergestråhle (m), ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, har dock vänt sig till en rörelse som heter Yimby (Yes in my backyard) för att deras medlemmar kommer in med yttranden:

Det vore helt ok om Yimbys medlemmar i Nacka kom in med yttranden. Det lär dock ha kommit in yttranden från folk som inte har någon koppling till Henriksdal, som personen nedanför som är skriven i Stockholms innerstad.

Eller ett yttrande från någon som bor i Linköping:

I Nacka kommuns 3D-karta har det kommit in många förtätningspositiva förslag från folk utan anknytning till Nacka. De röstar inte i Nacka. De betalar inte skatt i Nacka. De behöver inte leva med ändringarna de har föreslagit.

Det är som när vi läser att partier köper sig följare till Facebook-sidan. Eller om Ryssland där regimtrogna väljare transporteras från vallokal till vallokal.

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

11 reaktioner till “Folk utanför Nacka fick yttra sig om planförslag för Henriksdal”

 1. Det kan bli dyrt för kommunen att låta tjänstemän och konsulter behandla yttranden från personer i andra kommuner. Det finns tyvärr inget krav vid inlämning av synpunkter på att ange bostadsort, speciellt inte på 3D-kartan. Så en uppdelning kan inte ske.

 2. Ett samråd är inte till för enbart de direkt berörda utan allmänheten, och då ska allmänheten få komma till tals. Däremot delar man upp samrådsinlägg inom och utom planområdet för att särskilja de direkt berörda från andra.

 3. Det är främst folk som är berörda som ska uttra sig annars blir det förslag som kommer från folk utan förankring i respektive stadsdel. Svårt att se sjöstadsbors åsikter som relevanta eftersom de inte berörs.

 4. Ett samråd är till för att allmänheten ska få uttrycka sin åsikt om förslag. ”Allmänheten” är självklart alla som anser sig berörda eller har en åsikt. Misstänker att boende i Hammarby sjöstad i regel känner sig mer berörda av henriksdalsprogrammet än Saltsjöbadsbor, oavsett kommuntillhörighet.

  Det finns inget i plan och bygglagen som säger att samråd ska ta hänsyn till kommungränser eller att man betalar skatt. Ska inte barn eller inkomstlösa få yttra sig? Kommunen gör däremot skillnad på åsikter från boende inom och utanför planområdet, eftersom de förstnämnda juridiskt sett är sakägare och de är inte övriga. Den åtskillnaden räcker mer än väl.

 5. Jag är född Stockholmare och byggde vidare på en idé om linbana som bevisligen redan diskuterats i Nacka kommun just för Henriksdalsberget.
  Mitt yttrande föreslår inget annat än några stationsbyggnader och en linjesträckning för en linbana, utan att uttala mig om eventuell höjd på byggnader. Att någon som inte bor i ett område/stad inte skulle tillåtas påpeka och komma med förslag som gör att denne får ökade möjligheter eller större vilja att bo i detta område vore absurt! En stad är i ständig förändring och utveckling och för att riktningen på denna ska bli lämplig och genomtänkt behövs många synsätt och kompetenser – här kompletterar vi alla varandra.

  Göran Deurell, planarkitekt i Oxelösunds kommun.

 6. Det är självklart fullständigt galet att personer/organisationer från Karesuando, Grekland, Andorra, Norge – eller Stockholms innerstad – kan påverka och yttra sig i den här frågan.

 7. Det känns nog lite svag demokrati när man ska ”transportera” till Nacka åsikter från andra delar av landet. Lite Ryssland över det hela.

 8. Javisst. Di åsikt bör räknas. Det finns ju alla åsikter redan i Nacka. Vi behöver inte låna åsikter från folk i Stockholms innerstan eller Linköping.

 9. Ser inte problemet. Själv är jag med i YIMBY och bor relativt nära Henriksdal (åker förbi varje dag) så då borde väl min åsikt räknas. Och jag ställer mig till fullo bakom YIMBYs förslag.

 10. De betalar INTE skatt i Nacka.
  Vid förra tillfället var det också många höghusförespråkare som inte bodde i området eller ens i Nacka. Jag påpekade det för plankontoret när de i sin utvärdering uppmärksammade att vi boende tydligen var positiva till höga hus…
  Skamligt att aktivt bjuda in utomstående! Dessa ska naturligtvis filtreras bort i sammanställningen!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: