Planprogrammet för Henriksdal: För få förskoleplatser

Kartan visar tilltänkt ny bebyggelse inom planprogrammet för Henriksdal innan man reviderade planen efter 460 yttranden

Utbildningsnämnden i Nacka kommun har kommit in med synpunkter på planförslaget för Henriksdal på för få förskoleplatser och för liten skolgårdsyta.

Nacka kommun vill bygga upp till 1.700 (= över 5.000 nya grannar) på naturmark i Henriksdal och skogen Trolldalen, Henriksdalsringens innergård och Hundrastgård samt befintliga Vilans skola, Finnboda förskola och studentboendet i Finnboda.

Planförslaget innefattar att

  • Vilans skola och förskola samt Finnboda förskola rivs.
  • Vilans skola flyttas till ytan norr om ödekyrkogården.
  • Förskolorna drivs i lokaler i bostadshusen.
  • Ny förskola på Henriksdalsbergets hundrastgård byggs.
  • Befintliga förskolan på Henriksdals innergård byggs ut med fyra avdelningar.
Planerad placering av förskolor (F) och Vilans skola (S)

Utbildningsnämnden kritiserar att

  • Kommunen planerar in för få förskoleplatser. Det behövs 600 sådana.
  • Förskolegården på Hebriksdalsberget borde vara dubbelt så stor.
  • Vilans skolas skolgård inte är tillräckligt stor. Ytan bör vara minst 10 kvm per barn om eleverna har möjlighet att disponera f.d. kyrkogården i annat fall bör den vara större.

Läs Utbildningsnämndens yttrande (pdf)

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Planprogrammet för Henriksdal: För få förskoleplatser”

  1. Varför vill de riva Vilans skola och förskola samt Finnboda förskola? Låt de stå kvar och bygga fler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: