Gröna klippväggar i nyckelbiotopen Trolldalen

I nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget finns några nu strålande gröna fuktiga klippväggar mot trappan ner till Svindersviken.

Saftiga gröna färgen kommer från att klippväggarna är täckta med mossor, lav och ormbunkar.

Mossor och lav i Trolldalen

Ormbunkar på klippvägg i Trolldalen

Bladmossor på klippvägg i Trolldalen med Svindersviken och Finntorp i bakgrunden

Gröna klippväggar i Trolldalen

Trattlav (cladonia) och björnlav i nyckelbiotopen Trolldalen

Kommentera