Idrottsanläggningar saknas när 6.000 lägenheter tillkommer i Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen.

Fram till 2030 kommer ytterligare 5.000 – 6.000 lägenheter att byggas på Kvarnholmen, Finnverget, Finnboda, Saltsjöqvarn och Henriksdalsberget. Men kommunen har inga planer på nya anläggningar för barn-, ungdoms- & vuxenidrott.

På Henriksdalsringens innergård finns en konstgräsplan och Vilans skola har en gympasal och femmannaplan. Därtill kommer KUABs fotbollsplan på Kvarnholmen. Det kommer inte att räcka till för 10.000 – 15.000 ytterligare grannar.

”Vi riskerar alltså att stå med samma scenario som på Boovallen, med speltider sent på dygnet och kringboende som klagar när trycket stiger på våra idrottsplatser”, skriver Sidney Holm och Lisskulka Zayane (miljöpartiet) i Nacka Värmdö Posten. Läs hela deras debattartikel i NVP

Konstgräsplan på Henriksdalsringens innergård

Ett svar till “Idrottsanläggningar saknas när 6.000 lägenheter tillkommer i Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen.

  1. Peter Rosell

    Och vad händer med spontanfotbollen om Vilans lilla plan och den i Henriksdalsringen börjar bokas. Det är ju som barnens lekplatser och för spontanfotboll idag.

Kommentera