Tjuvar dumpade säkerhetsskåp i Trolldalen

Grannar och polisen upptäckte ett uppbrutet säkerhetsskåp i nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget.

Det måste komma från något rån i trakten. Någon som vet mer?

Uppbrutet säkerhetsskåp i Trolldalen

Kommentera