Ett 10-tal tallar & björkar skövlade mellan Danvikshem och Vilans skola

Nacka kommun, HSB och stiftelsen Danvikens hospital fortsätter avverka ibland mer än 200 år gamla träd i s.k. Engelska parken mellan Danvikshem och Vilans skola trots naturklass 1 och lovande avsiktsförklaringar.

Blandskog av naturvärdesklass 1

Skogsdungen har inventerats 2013 av Nacka kommun och tidigare av Skogsstyrelsen. 60 naturvärdesträd räknades, alltså träd med hög ålder, större omfång och som funkar som värd för andra arter: Talltickan (på c:a 1/3 av tallarna), vintertagging och reliktbocken.

Nacka kommun skriver dessutom i detaljplanen för Danvikshem så här:

Ett bevarande av dessa områden är särskilt viktig (…) Ny bebyggelse ska företrädesvis förläggas på redan tidigare ianspråktagen mark. Den nya bebyggelsen och infrastruktur ska ges en måttfull, mänsklig skala och omsorgsfull detaljutformning.

50-tal tallar, ekar, almar & björkar borta

Utvidgningen av Danvikshem mot Vilans skola och Danvikstrand, HSB:s “inramning” av seniorhuset med Finnboda Trädgårdar, Stockholms Vattens tunnelbygge mit Saltsjön och Nacka kommuns nya gångväg på norra sidan av Danvikshem har redan kostat ett 50-tal ekar, tallar, björkar och andra träd.

Mycket ovarsam hantering av naturen

Därtill har mycket av arbetet varit otroligt ovarsamt:

Skogsmark har körts sönder med maskiner. Vitsippor, skogssmultron, skogsviol och annat som växte här är borta.

Trädens rötter begravts under högar med sten och jord. Det ska bli intressant att se om träden överlever detta.

Senaste skövlingen

Nu har alltså ytterligare 10 friska naturvärdesträd (tallar och björkar) i sydsluttningen skövlats.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Ett 10-tal tallar & björkar skövlade mellan Danvikshem och Vilans skola”

  1. Som området var för 30 år sedan, är det gräsligt att uppleva området idag! Totalt ointresse för naturen, som är så viktig för människans ”må bra” känsla, har vunnit i alla instanser, usch och fy på er, som åstadkommit detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: