Nacka kommun rustar upp lekplatsen på Henriksdalsringen

Nacka kommum har kommit med ett förslag på att rusta upp lekplatsen i gropen på Henriksdalsringens innergård.

Senast 15 juni kan du skicka dina synpunkter till utemiljo@nacka.se.

Bland föreslagna ändringar finns:

 • 9: Begintliga klätterställningen byts ut mot en lekborg med ett trädäck som slingrar sig framför borgen.
 • Befintliga gungan byts ut mot gungställning med kompisgunga och två däckgungor.
 • 4: I västra delen skapas en samlingsplats med bänkbord som kan flyttas efter önskemål.
 • 7: De mindre barnen får en baksandsyta med lekhus i anslutning till samlingsplatsen.
 • 2: Stora grillen byts ut mot två mindre.
 • 1 & 3: Platsen ramas in av ny pergola och perennplanteringar med ätbara inslag.
 • 8: Balanslek i strid sand.

Ett svar till “Nacka kommun rustar upp lekplatsen på Henriksdalsringen

 1. Birgitta Olsson

  Vore bra om utegymet i Kvarnholmsparken kunde göras i storlek för andra än jättar.
  Skulle bli bra ekonomi för kommunen att ha friska äldre också kunde träna och förbli friska

Kommentera