Medborgarförslag om gångväg nedanför Danviksklippan

Tidigare har initiativ från både miljöpartister och socialdemokrater att få till en gångväg nedanför Danviksklippan stoppats av Stockholms hamnar.

Gångvägen skulle koppla ihop Skärholmen med Nacka strand via bl.a. Henriksdalshamnen och Saltsjöqvarn.

Nu har en granne i Sjöstaden lämnat in ett medborgarförslag till Södermalms stadsdelsförvaltning.

Kanalen mellan Södermalm och Danviksklippan

Kommentera