Tre fridlysta arter fladdermöss upptäckta i Trolldalen

Dvärgpipistrell - Sveriges minsta fladdermus

Tre fridlysta arter fladdermöss upptäckte jag och grannen Katarina Björk från Kvarnholmen med ultraljuddetektor i Trolldalen på Henriksdalsberget i september.

Människor kan inte höra fladdermössen och det kan också vara svårt att se dem / fånga dem på bild på kvällen. Oftast syns bara svarta silhuetter på kvällshimlen. Istället använder man en ultraljudsdetektor för att omvandla deras läten till frekvenser som vi människor kan höra.

Jag och Katarina fick låna en ultraljuddetektor från Föreningen Rädda Hammarbyskogen.

Dvärgpipistrell eller dvärgfladdermus (fridlyst)

Katarina kunde redan i juli 2019 identifiera att arten dvärgpipistrell finns i Trolldalen. I slutet av september 2021 kunde vi vid två olika tillfällen påvisa att fladdermusen flyger i Trolldalen närmare trappan ner från Henriksdalsbacken till Svindersviken. Den kunde också hittas i Ryssbergen vid mätningar 2017, 2018, 2019 och 2020.

Dvärgpipistrell eller dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus) har en livskraftig population men är liksom alla fladdermöss fridlyst i hela landet. Det vill säga att den inte får avsiktligt fångas, dödas eller störas. Inte heller fladdermusens fortplantningsområden och viloplatser får skadas eller förstöras.

Den förekommer i Sverige från Skåne upp till Dalälven och Gästrikslands kust med undantag för Gotland.

Lyssna på dvärgpipistrell i Trolldalen – ett smackande ljud på 55 kHz

Nordfladdermus (rödlistad & fridlyst)

Att nordfladdermusen flyger i Trolldalen närmare trappan från Henriksdalsbacken till Svindersviken kunde jag påvisa vid en mätning med ultraljuddetektor i slutet av september 2021. Den kunde också hittas i Ryssbergen vid mätningar 2017, 2018, 2019 och 2020.

Nordfladdermus eller nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii) förekommer i Sverige från sydligaste Skåne till Lappland norr om polcirkeln. Den gillar allstså de flestar miljöer men antalet har minskat med c:a 27,5 % de senaste 21 åren. 2020 blev den därför rödlistad som nära hotad. Liksom alla fladdermöss så är också nordfladdermusen fridlyst i hela landet.

Lyssna på inspelningen av nordfladdermus i Trolldalen – höga smack i långsam rytm på 30 kHz

Större brunfladdermus (fridlyst)

Större brunfladdermusen kunde vi hitta i Trolldalen med ultraljuddetektor i slutet av september 2021. Den kunde också hittas i Ryssbergen 2017, 2019 och 2020 men mer sällan än nordfladdermusen.

Större brunfladdermus (Nyctalus noctula) förekommer upp till Dalälven och längs med Norrlandskusten upp till Västerbotten. Den har en livskraftig population idag men är fridlyst i hela landet liksom alla fladdermöss.

Kommunens exploatering ett hot mot fladdermöss

Nacka kommun vill 15 december 2021 till slutet av januari 2022 gå på samråd för exploatering av de första 2 ha av Trolldalen (totalt 4 ha av 8 ha ska bebyggas) utan att ha gjort en inventering av fladdermössens livsmiljö i Trolldalen. Att natur- och artinventeringarna i Trolldalen är ofullständiga har ett tiotal föreningar påpekat för kommunen två gånger i år.

Något som antagligen Länsstyrelsen kommer att kräva och kommunen kommer att behöva leverera i efterhand. Vi har ju hittat tre arter och fler kan faktiskt förekomma i Trolldalen.

Karta över nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka mellan Kvarnholmvägen / Finnboda i norr, Gäddviken i öst, Svindersviken i syd oh Henriksdalsringen i västSå vill Nacka kommun exploatera Trolldalen i tre olika etapper
Dra i spaken! Dagens Trolldalen till vänster / tänkt exploatering i Trolldalen till höger.

Från fladdermusinventeringen i Ryssbergen 2017 till 2020 (pdf) vet Nacka kommun redan att nordfladdermus och dvärgfladdermusen är mycket aktiva i trakten. Man noterade även vattenfladdermus, större brunfladdermus och gråskimlig fladdermus vid enstaka tillfällen.

Stora skillnaden är dock att mustaschfladdermusen och brunlångöra observerades 2017 och 2018 men saknas helt 2019 och 2020. Forskarna tror att dessa ljusskygga fladdermöss som är beroende av skogen minskar pga exploateringen av naturområdena runt Svindersviken:

Om detta är en tillfällighet är naturligtvis svårt att säga men det följer mönstret i flera andra inventeringar, där ljusskygga fladdermöss (som dessa båda) och skogsarter minskar i stadsnära områden.

Johan Eklöf och Jens Rydell, Pro Natura 2020

Runt Svindersviken har hittills Kvarnholmen, Marinstaden och Alphyddan förtätats de senaste 10 åren. Kommunen vill även bygga i 50 % av Trolldalen, 25 % av Ryssbergen, 90 % av Svindersberg, södra Finnberget och Gäddviken. Bostadsområdet Kvarnholmen södra kaj

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Tre fridlysta arter fladdermöss upptäckta i Trolldalen”

  1. Trött på alla politiker som inte förstår vikten av värna om sällsynta miljöer för andra levande väsen än oss människor. Fyll på med människans nödvändigheter där vi redan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: