Nacka kyrka – 1891 uppförde Gusta Wickman Nacka kyrka

Nacka kyrka i Finntorp är en av Nacka församlings fem kyrkor i kommunen. Nacka kyrka uppfördes 1891 efter ritningar av Gustaf Wickman i nygotisk stil.

Nacka församlings samtliga kyrkor är:

  • Nacka kyrka
  • Älta kyrka
  • Fisksätra kyrka
  • Forumkyrkan i Centrala Nacka
  • Danvikshems kyrka i Finnboda
Vykort med Nacka kyrka, 1906
Vykort med Nacka kyrka, 1906

Nacka kyrkas historia i åratal

1871 köper Gustaf Setterwall marken som sträckte sig från Kyrkviken till Svindersviken inkl. Finntorp.

1887 bildas Nacka socken och församlingen genom sammanslagning av kapellförsamlingarna Nacka, Erstavik och Sicklaö eller Danviks församling. Saltsjöbaden avskiljs 1913 som egen församling.

1888 får arkitekten Gustaf Wickman uppdraget att utarbeta ritningar till Nacka kyrka. 1897 hade en arkitekttävling utlysts som egentligen vanns av någon anna.

1890 påbörjas kyrkobygget på uppdrag av Gustaf Setterwall. Befintliga Nacka gamla kapell från 1697 hade ett perifert läge i nya församlingen och var dessutom i bristfälligt skick.

1891 invigs Nacka kyrka. Två kyrkklockor gjuts om av klockor från Nacka gamla kapell.

1898 Predikstol och votivskepp flyttas över från Nacka gamla kapell.

1909 uppförs ett gravkapell i nygotisk stil nordost om kyrkan. Det ritades av arkitekt Georg A Nilsson (1871 – 1949).

1921 restaureras Nacka kyrka av arkitekten Per Benson (1878 – 1939). Han hade ritat Nya Grand Hotell i Åre och även Sommarhagen, en villa på Frösö för Wilhelm Petterson-Berger. Kyrkan skulle verka högre och ljusare. Bänkarna förses med nya gavlar. De flyttas ut från väggarna så att sidogångar bildades.

1950-talet genomförs en restaurering under ledning av Sven A Söderholm där bl.a. bänkarna målads om, målningarna vid fönstren överkalkas, taket rengjörs och konservator Sven Dalén kompletterar målningen i koret.

1968 Ny orgel byggs av Olof Hammarberg, Göteborg. Ornamenten från ursprungliga orgelfasaden behålls. Det är en mekanisk orgel.

1974 Kororgel byggs av Walter Thür Orgelbyggen AB, Torshälla.

1983 anläggs en minneslund öster om kyrkan.

1983-84 uppförs ett nytt församlingshem i anslutning till kyrkans norra långsida efter ritningar av Carl Nyrén. Här finns nu också en vinterträdgård med två öppningar.

2012 renoveras kyrkan invändigt. Bänkar byts ut. En ny dopfunt tillkommer samt en ny kororgel byggd av Grönlunds Orgelbyggeri installeras.

Nacka kyrka med fina ekar framför
Nacka kyrka med fina ekar framför

Kyrkobyggnad i nygotisk stil

Arkitekt Gustaf Wickman (1858 – 1916) ansvarade för exteriören. Han hade tidigare ritat Skånes Enskilda bank i Stockholm och sjukhusbyggen. Senare ritade han Kiruna kyrka som inspirerats av samernas kåtor.

Nacka kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning. Den består av ett rektangulärt långhus med torn och portal i väster, ett smalare femsidigt kor i öster, ett f.d. samlingsrum i norr som nu är kyrkans skristia och en tidigare sakristia i söder som nu fungerar som textilkammare.

Kyrkans grund är lagd av granitblock. Byggnaden har röda tegelväggar med spetsbågiga fönster. Långhuset har öppna takstolar.

Entrén i sitter i en spetsbåge. Portalens omfattning är murad i rött tegel. Porten består av svängdörrar i ek med beslag av svart smide. Ovanför porten finns en målning som föreställer en ängel med diadem och gloria.

Nygotisk spetsbåge och ängel ovanför ingången till kyrkan
Nygotisk spetsbåge och ängel ovanför ingången till kyrkan

Väggmålningar med medeltida förebilder

Arkitekt Agi Lindegren (1858 – 1927) stod däremot för interiören. Kyrkans interiör är nygotisk med sina spetsbågiga fönster, dekorationsmålningar i koret och på väggarna.

Agis väggmålningar är inspirerade av medeltida förebilder. Han har stått för dekorationsmåleriet i flera nygotiska kyrkor, däribland Johannes kyrka i Stockholm och Uppsala domkyrka i samband med restaurering 1890-1893.

Kyrkan är skyddad enligt lagen om kulturminnen, kapitel 4.

Tre fönster med spetsbågar och tegelvägg vid Nacka kyrka
Tre kyrkofönster med spetsbågar i nygotisk stil

Predikstol från 1600-talet

Predikstolen är från 1600-talet och kan ha tillverkats av Johan Wndelstam. Den användes i det 1697 uppförda Nacka kapell på andra sidan Järlasjön.

Predikstolen har fyra skulpterade evangelistfigurer och en Kristusfigur.

I kyrkan finns också ett votivskepp som sjömannen Anders Bruun skänkte till Nacka kapell 1697.

Nacka kyrka sidvy
Nacka kyrka sidvy

Kyrkogården

Nacka norra kyrkogård färdigställdes i samband med kyrkans invigning 1891. Kyrkogården utökades 1924 och 1935. 1935 uppfördes även betongmuren mot nya Värmdövägen.

1908-1909 byggdes här en gravkapell som på 1940-talet byggdes om till krematorium. Sedan 1983 finns även en minneslund på området.

På kyrkogården vilar bl.a. industrimannen Oscar F. Carlsson, uppfinnaren och industrimannen Johan Viktor Svensson, skådespelaren Arne Källerud, musikern Calle Jularbo och konstnärsparet George och Hanna Pauli.

Nacka kyrka med kyrkogård
Nacka kyrka med kyrkogård

Senaste nytt om Nacka kyrka

Nedanför hittar du eventuella nyheter om kyrkan:

Laddar in …

Något gick fel. Ladda om sidan och/eller försök igen.

Var ligger Nacka kyrka?

Nacka kyrka ligger på Gamla Värmdövägen 14 i Finntorp. Du tar dig lättast hit med bl.a. buss 409, 410, 413, 414, 420, 422 och 469.

%d bloggare gillar detta: