Ladda ner karta med aktiviteter i Trolldalen (pdf)

Kartan på skogen Trolldalen och Henriksdalsringen (pdf) på Henriksdalsberget i Nacka hjälper dig att hitta stigar, utsiktsplatser, blåbärsbuskar, torrakor, grillplatser, klättervägg, våtmarker, vikingamurar och annat.

karta-trolldalen-nacka-henriksdal-20160505