Kvalitena föreslås bygga skola för 650 elever på Kvarnholmen i Nacka

Nacka kommun upplåter tomträtt inklusive Makaronifabriken och Disponentvillan, samt en byggrätt till Kvalitena AB för drygt 46 miljoner kronor för att bygga och äga men inte driva skolan. Fortsätt läsa ”Kvalitena föreslås bygga skola för 650 elever på Kvarnholmen i Nacka”