Kvalitena föreslås bygga skola för 650 elever på Kvarnholmen i Nacka

Nacka kommun upplåter tomträtt inklusive Makaronifabriken och Disponentvillan, samt en byggrätt till Kvalitena AB för drygt 46 miljoner kronor för att bygga och äga men inte driva skolan.

image

kvarnholmens grundskoka enligt skiss av cedervall arkitekter

Förslaget kan beslutas av Nacka kommunfullmäktige den 14 december.

Just nu pågår en urvalsprocess inom fastighetsbolaget där en skoloperatör som ska driva skolverksamheten ska hittas.

image

disponentvillan

Kommentera