Lämna synpunkter på planerade kvarter Persikan 5 i Danvikstull

2 juni klockan 17-20 är det samrådsmöte om planen på hur SL:s bussdepå i Danvikstull på Södermalm ska ersättas med nya 1170 lägenheter, två förskolor med totalt 12 avdelningar, en livsmedelsbutik, butiks- och verksamhetslokaler samt en ny park. Fortsätt läsa ”Lämna synpunkter på planerade kvarter Persikan 5 i Danvikstull”