Lämna synpunkter på planerade kvarter Persikan 5 i Danvikstull

2 juni klockan 17-20 är det samrådsmöte om planen på hur SL:s bussdepå i Danvikstull på Södermalm ska ersättas med nya 1170 lägenheter, två förskolor med totalt 12 avdelningar, en livsmedelsbutik, butiks- och verksamhetslokaler samt en ny park.

image

flygvy från nordöst

Marken är anvisad till 9 olika byggherrar:

– Kv1a Seniorgården/White arkitekter
– Kv1b Folkhem/In praise of shadows arkitektur
– Kv2 SKB/Brunnberg&Forshed
– Kv3 Einar Mattson/Semrén+Månsson
– Kv4 Svenska bostäder/AQ arkitekter
– Kv 5 Stockholmshem/ÅWL arkitekter
– Kv6a Veidekke/Engstrand och Speek
– Kv6b Wallfast/Kjellander+Sjöberg Arkitektkontor
– Kv7 JM/Lindberg Stenberg Arkitekter

image

vy från bondegatan

Samråd
Samråd hålls 2015-05-12 till 2015-06-26 med samrådsmöte 2015-06-02 17:00 – 20:00 i Aula (Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55). Presentationer av planen kommer hållas klockan 17:30 och 19:00. Läs mer om planerna för Persikan 5

image

persikoparken

Visningslokal
Tekniska Nämndhuset: Fyrkanten, Fleminggatan 4, Stockholm.

Kommentera