Infomöten om upprustningen av Saltsjöbanan

I februari hålls två informationsmöten i Nacka om upprustningen av Saltsjöbanan som sker 2015 till 2018. För grannar som störs av buller från tågen är det speciellt intressant att bulleråtgärder ingår. Fortsätt läsa ”Infomöten om upprustningen av Saltsjöbanan”