Ladda ner broschyr om naturen på Nordvästra Sicklaön 2018

Du som gillar strövtåg i närnaturen, njuter av härliga utsikter, vill veta hur mycket grönt som finns kvar 2030 när Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda och Kvarnholmen har blivit tät stad eller vill hitta ställen att plocka svamp och blåbär, kan nu ladda ner foldern ”Naturen på Nordvästra Sicklaön 2018”. Fortsätt läsa ”Ladda ner broschyr om naturen på Nordvästra Sicklaön 2018”

Vita mossan i Trolldalen är egentligen fönsterlav

På många håll i skogen Trolldalen mellan Henriksdal, Svindersviken och Finnboda växer ett vitt täcke av mjuk, vit mossa. oftast tillsammans med ljung och lav.

Men egentligen heter vita mossan fönsterlav eller Cladonia stellaris.
Fönsterlav är en lavsvamp som för sin näringstillförsel lever i symbios med en alg. Tillsammans bildar dessa båda organismer en dubbelorganism som vi uppfattar som en enhet och som vi i praktiskt tal kallar för lav.

Den används eller har använts förr

 • Rensad och torkad som mellanfyllnad i fönster för att isolera och att samla fukt under de kallare månaderna. Även idag för fönster i gamla hus.
 • I juldekoration. Plocka försiktigt i utkanten av tuvorna och håll den fuktig i ljusstaken.
 • I begravningskransar.
 • Som renföda i norra Sverige. Tidigare även som kornas vinterföda.
 • Som vegetation i modeller.

Fönsterlaven är inte fridlyst och kan därmed plockas i mindre mängd. Lavar växer dock mycket långsamt.

Lavarna nämns inte explicit i svenska lagar om allemansrätt. Därmed kan det vara otillåtet att samla in stora mängder lavar eller mossor utan markägarens tillstånd.

Flockfibbla i Trolldalen är mums för bin

I oktober fotade jag en märklig växt i utkanten av skogen Trolldalen mellan Henriksdal, Finnboda och Svindersviken. Den hade 10 vitgråa uttorkade solliknande blomkorgar.

En bekant hörde av sig på Facebook och identifierade gräset som flockfibbla eller hieracium canadense. Under sommaren är blommorna strålande gula som maskrosen.
Arten är i Norden vanlig på torra ängar, åkerrenar, steniga backar och liknande platser. Den finns också i hela Europa samt norra Asien och Nordamerika. Den har olika utseende beroende på livsmiljön. Läs mer på Wikipedia

Blommorna användes för att framställa gul färg, vilket omtalas bland annat av Linné i hans skånska resa 1749 (Linné 1751).

Växten älskas av insekter, däribland många sällsynta och hotade arter som säkert lockas av gula färgen. Växten ingår därför ofta i fröblandningar för blomsterängar för att främja beståndet av pollineare men också av estetiska skäl.

Några insekter som gillar flockfibblan är

 • viveln Ceuthorynchus molleri (nära hotad)
 • småfibblebi Panurgus calcaratus (nära hotad)
 • praktbyxbi Dasypoda hirtipes (nära hotad) där honan är starkt i ögonenfallande genom sin tvärrandiga bakkropp
 • borrflugorna Heringina guttata och Noeeta pupillata
 • larven hos mjölkörtspinnare Lemionia dumi (sällsynt) som livsnär sog på bladen
 • fjädermottet Oxyptilius chrysidactylus
 • flera arter minerarflugor, bl.a. Liriomyza hieracivora
 • olika arter bladlöss, gallmyggor och gallkvalster
 • dagfjärilar
 • bastardsvärmare
 • Fibblesolbi Dufourea minuta, ett ganska litet på 5-6 mm helsvart bi av gruppen vägbin (akut hotad)
 • praktbyxbiet Dasypoda hirtipes, en storvuxen på 13-17 mm
 • mörkgökbi (sällsynt)

  Fattigmans örngott i fuktigare delen av Trolldalen

  I våtmarkerna i skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken i Nacka sticker växten ängsullen ut med sina bomullsliknande vita tussar.

  Tussarna bildas efter blomningen av ängsullens långa hår som växer ut från axen.

  Håren sitter förankrade i växtens frukter och bär dessa med vindens hjälp mot nya marker, där fröna sedan kan gro. Hos ängsullen bildas 3–7 ax, som blommar i april–juli. Växten sprider sig också med underjordiska utlöpare.

  Växtens ull har tagits tillvara på många sätt:

  – Som stoppning i kuddar och madrasser. Ängsullen har därför samlat på sig namn som till exempel fattigmansfjär (fattigmansfjäder) och fattigmans örngott. Problemet är att ängsull tappar sin fluffighet och klumpar ihop sig.

  ”I några trakter af Sverige bruka sådana, som befinna sig i mera tryckta omständigheter, att i stället för med fjäder fylla sina sängkläder med ull af denna växt, hvarför den ock på svenska kallas Fattigmans örngott”, skriver Linné i Flora Lapponica.

  – Som garn utblandad med ull, bomull eller harhår som material i damhattar.

  – Som torvgarn av torv med mycket ängsull. Ett plagg sytt i vävt tyg av torvfibrer eller ett stickat av torvgarn är dubbelt så varmt jämfört med liknande plagg i fårull. Det beror på att torvfibern har en ihålig och porös uppbyggnad.

  Fototävling i Trolldalen på Henriksdalsberget

  Ta bilder på växter, djur, stenar, landskap, utsikten eller människor som rör sig i skogen Trolldalen på Henriksdalsberget i Nacka och vinn presentpaket från ICA Nära Henriksdal, Bakarna kafé & bageri och Elite Hotel Marina Towers bar. Fortsätt läsa ”Fototävling i Trolldalen på Henriksdalsberget”

  Rödlistade växten grön kavelhirs upptäckt på Kvarnholmen

  Vid en inventering inför etapp 5 (platån + området vänster om funkishusten + västra delen av norra kajen) för utvecklingen av Kvarnholmen i Nacka upptäckte man en för kommunen tidigare ej känd plats där den rödlistade växten grön kavelhirs trivs och som kan påverkas av exploateringen. Fortsätt läsa ”Rödlistade växten grön kavelhirs upptäckt på Kvarnholmen”

  Nacka kommun har rensat bort jättebjörnlokan runt Svindersviken

  SVINDERSVIKEN | Vackra men farliga jättebjörnlokan finns på tre ställen runt Svindersviken. Kommunens uppgift är att rensa bort växten som kan ge ordentliga brännskador på djur och människor.
  Fortsätt läsa ”Nacka kommun har rensat bort jättebjörnlokan runt Svindersviken”

  Många hotade växter och djur på Västra Sicklaön

  22 maj är internationella dagen för biologisk mångfald. Det är kanske dags om att påminna oss om det hotade livet i Ryssbergen, Henriksdalsberget, Kvarnholmen och andra delar av Västra Sicklaön. Fortsätt läsa ”Många hotade växter och djur på Västra Sicklaön”