Inga planer för Vilans kyrkogård

Med jämna mellanrum kommer frågor om öde- eller kolerakyrkogården mellan Vilans skola, Finnboda förskola och Kvarnholmsvägen. Nacka kommun är markägare, där avdelningen för park & fritid klipper gräset m.m. Kyrkogården anlades 1834 och ingick i Danviks hospital. Sista gravsättningen ägde rum 1957. På 70-talet övergick kyrkogården i Nacka kommuns ägo. På kyrkogården vilar personer som har haft stor betydelse för livet och tillvaron i Sickla. Blommor och gravljus bevisar att den ännu idag besöks av anhöriga.

Ödekyrkogården mellan Finnboda och Vilans skola

Man antar att det finns en äldre kyrkogård i anslutning till Danviks hospital, möjligtvis även under den befintliga. På Södermalms-sidan låg även “Dann wijks Kyrkciogård” ungefär där spårvägsmuseet och busshallen befinner sig idag.

Trots sin “magiska skönhet” upplevs kyrkogården av många grannar som vanvårdad med sina många gravar utan tillsyn, döende träd, brist på gångvägar, staket eller mur mot Kvarnholmsvägen etc. Många använder kyrgården tyvärr som hundrastgård.

Idéer med parkkänsla

Förra året presenterade Nacka församling sina idéer för den fornminnesmärkta begravningsplatsen. Kyrkogårdsförvaltningen vill skapa en modern kyrkogård med stark parkkänsla.

Järnkors i öderkyrkogården vid Kvarnholmsvägen

Den ska delas in i ett flertal rum för olika målgrupper: Ett kvarter med kulturhistorisk känsla för platsen (här återfinns en hel del av de gamla gravstenarna), plantering av nya träd, långsiktiga perennplanteringar, en mur mot Kvarnholmsvägen för att hålla tillbaka trafikbullret etc.

>> Läs mer om planerna (pdf)

Inga planer från kommunens sida

I oktober 2009 skickade jag ett e-mail till kommunen för att höra mer om ödekyrkogårdens framtid. Nu har Pia Helgodt, landskapsingenjör på Nacka kommun, hört av sig om att det inte finns några planer i nuläget om att göra några förändringar.

Kommunen kommer att se över träden med en säkerhetsskärning, men inget mer.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: