Bostadshusen på Henriksdalsberget har tagit skada vid sprängningarna i reningsverket

På bostadsrättsföreningen Svindersviks hemsida kan man nu läsa att föreningen har vänt sig till en advokat för att driva ett ärende om krav på ersättning från Stockholms vatten som inom projektet Henriksdals 2010 nästan dagligen genomförde sprängningar. Inom Henriksdals 2010 skapades bland annat två nya bergrum.

Henriksdalsberget med vattentorn sett från Hammarbybacken

Projektet presenterades ursprungligen som en nödvändighet för en god boendemiljö:

“Den planerade stadsutvecklingen innebär att Stockholmsregionens största reningsverk kommer att ligga i stadsmiljö. Detta innebär ett antal utmaningar för att säkerställa en god boende- och närmiljö”, står det på danvikslosen.se om Henriksdal 2010.

Följande skador har dokumenterats inom BRF Svindersvik:
  • Vinkeländring av pelare i anslutning till krympfog i ett av trapphusen;
  • Sprickor och spjälkskador på pelare vid portal och skador på fogar i fasad;
  • Sättningsskador på avloppsledningar.
Henriksdalsborna “vana” vid sprickor

Henriksdalsborna påpekade 2008 vid ett samrådsmöte med Henriksdals lokala hyresgästförening, Nacka kommun, Stockholm stad och Stockholms Vatten att många hade stora sprickor i sina bostäder från spräningar på 70- och 80-talet, och att man är rädd att husen tar ytterligare skada.

Marianne Möller, projektledare för Danvikslösen, presenterade projektet vid ett samrådsmöte 2008.

Kritiken om tidigare skador viftades bort, men man lovade att om nya skador uppstår, så skulle Stockholm Vatten ersätta hyresvärden. Det blev ingen större uppståndelse från Stockholmshems sida mot att deras kapital förstörs vid byggprojekt, främst därför att Stockholmshem och Stockholms Vatten har samma ägare – nämligen Stockholm stad, och därför att en ombildning av beståndet på Henriksdalsberget var på gång.

Ändrade ägarförhållanden

2009 ombildades hyresrätterna på Henriksdalsberget. Bostäderna ägs nu av tre bostadsrättsföreningar som har all rätt att sätta stopp för den här av politiker och tjänstemän godkända förstörelsen av privat ägda bostäder.

Flera sprängningar på gång
Så här ska Henriksdal se ut efter att Danvikslösen är genomförd

Men ytterligare sprängningar är planerade i framtiden. Då står nämligen projekt Danvikslösen på tur, där Värmdövägen och Saltsjöbanan ska byta plats i Henriksdalstunneln.

Rockaden genomförs bara därför att man vill bygga bostäder i Henriksdalshamnen. Man offrar alltså Henriksdalsbornas boendemiljö och privat egendom för att Stockholm stad ska kunna genomföra ett prestigeprojekt.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Bostadshusen på Henriksdalsberget har tagit skada vid sprängningarna i reningsverket”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: