Ytterligare sprängningar oroar grannarna på Henriksdalsberget

I skrivande stund bygger Nacka kommun och ny och utökad förskola på Henriksdalsbergets innergård efter att Höjdens skola fick rivas efter en vattenskada. Ett moment i byggprojektet är sprängningar.

Sprängnings- och pålningsarbeten på Henriksdalsbergets innergård (bild: Anders Egerö)

Bergsprängningsarbeten samt pålningsarbeten genomförs eftersom marken består av berg och fyllnadsmassor av olika karaktär. Förskolan har delvis också källare.

Grannar har hört av sig till BRF Svindersvik som i sin tur har en dialog nu med entreprenören och kommunen om riskerna. Bostäderna på Henriksdalsberget har ju 2008/9 skadats av sprängningarna under ombyggnationen av Henriksdals reningsverk.

”Riskanalys, besiktningar, vibrationsmätningar mm har utförts helt i enlighet med gällande regelverk”, skriver Filip Norlin, Byggnadsingenjör SBR, Hansa Konsult AB.

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: