Varning för nya trappan från Henriksdalsbacken till Svindersviken

Nacka kommun vinterunderhåller inte nya trappan från Henriksdalsbacken till Svindersviken via Trolldalen eftersom den inte anses vara en förbindelse till någon allmän kommunikation.

Oskottad snötäckt trappa mellan Henriksdalsbacken och Svindersviken

Medan trappstegen närmast strandpromenaden inte behöver vinterunderhållas, eftersom snön enkelt ramlar igenom, går den översta biten nästan inte att använda. Snömängden har gjort att trappstegen nästan har försvunnit under snötäcket.

Snön har dessutom pressats ihop till ett en mycket hal skorpa där du måste hålla dig ordentligt i räcket för att inte ramla.

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: