Hjälp till att förbättra Vilans skolas skolgård

Skol- och förskolegården på Vilans skola ska fräschas upp under sommaren. Du är välkommen att bidra med idéer eller att hjälpa till.

Kapsyljakt på Vilans skola, 2009

Kapsyljakt på Vilans skola, 2009

Idéer och intresse visar du genom att besvara en pågående enkät.

Kommentera