Tillökning hos svanparet i Svindersviken

Svanar ruvar normalt i 30 till 35 dagar. Så det är mycket som kan hända. Därför har svanarna inte alltid lyckats få tillökning.

I år har dock ett svanpar med två ungar synts i Svindersviken mellan bäverns bo och Svindersviks båtklubb.

Svan i Svindersviken nedanför Henriksdalsberget / Trolldalen

Svan i Svindersviken nedanför Henriksdalsberget / Trolldalen

Kommentera