Finnbodas varvshistoria berättas på ångtåg

10 september anordnas Kulturnatten Uppsala. På programmet finns också en tur med Lennakattens ångtåg, där Karl-Erhard Johansson, tidigare verkstadschef på Finnboda varv, berättar och visar bilder från skeppsvarvets historia.

Karl-Erhard Johansson

Karl-Erhard Johansson på en maritim berättarafton på Henriksdalsberget

Turen startar klockan 20:15 vid Lennakatten (Bergsbrunnaparken / Östra station, Uppsala). Karl-Erhard påbörjar sitt föredrag klockan 21:05. Turen slutar 22:25.

Föredraget ingår i tågbiljettpriset.

>> Läs mer om ångtågsresan på KulturNattens webbplats

Kommentera