Även Saltsjöqvarn behöver en hundrastgård

För några veckor var det grannarna i Henriksdalshamnen som klagade i lokaltidningar att det saknas hundrastgårdar i trakten. Nu har även Saltsjöqvarns Samfällighetsförening gjort ett försök.

Santos och Håkan på Henriksdalsbergets hundrastgård

Henriksdalsbergets hundrastgård

SQSF har drivit frågan gentemot Nacka kommun för en hundrastgård på kommunens mark i nära anslutning till Saltjöqvarn. Kommunen visade dock inget intresse att driva denna fråga vidare.

P.S. Visste du att en av Stockholms största hundrastgårdar finns på Henriksdalsberget?

Kommentera