Bostadsrättsförening i Saltsjöqvarn minskade värmeförbrukning med 17,5 procent

Saltsjöqvarn | Brf Utsikten 2 ligger bland de 20 mest effektiva värmespararna i Fortums Värmetävlingen.

Bostadsrättsföreningen har lyckats sänka värmeförbrikningen med 17,5 procent enligt de första resultaten. Läs mer på http://varmetavlingen.se/2012/02/15/forsta-delresultatet-i-varmetavlingen-2012/

Kommentera