Marinarkeologernas rapport för 28 vrak i Svindersviken klar

SVINDERSVIKEN / GÄDDVIKEN | Sjöhistoriska Musset har nu avslutat rapporten om vraken i Svindersviken med närliggande Ryssviken och Gäddviken. Rapporten heter ”Svindersviken – en vrakkyrkogård” och tar upp 28 vrak.

Sjunkande segelbåt i Svindersvikens is

Sjunkande segelbåt i Svindersvikens is

Fartygslämningarna är till största delen troligen rester från sent 1600-tal till mitten av 1900-talet. Vid herrgården Svindersvik hittade man också lämningar efter bryggor, småbåtar och stenkistor. Bland fynden finns också kritpipsskaft, keramik, glas, tegel och en del modernt material.

De påträffade fartygslämningarna, som bedöms utgöra fasta fornlämningar, skyddas enligt  Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. och får  inte utan vidare antikvariska insatser rubbas, tas  bort, täckas över eller på annat sätt ändras eller  skadas.

De marinarketologiska undersökningarna görs för att säkra fynd inför byggnationen kring Kvarnholmen, Gäddviken och Marinstaden.

>> Ladda ner Sjöhistoriskas rapport ”Svindersvik – en vrakkyrkogård” (pdf)
>> Läs mer om rapporten

Kommentera