Hammarbyleden skulle ha gått via Svindersviken enligt förslag från 1700-talet

SVINDERSVIK | 1705 presenterade uppfinnaren Birger Samuelsson Elfving (1679 – 1747) planer och ritningar för kanal och slussar mellan Svindersviken och Hammarby sjö.

Svindersviken sedd från Dockan - i bakgrunden Operans och Dramatens ateljéer

Svindersviken sedd från Dockan – i bakgrunden Operans och Dramatens ateljéer

Det var därmed ett tidigt förslag för Hammarbyleden, alltså en vattenväg mellan Saltsjön och Hammarby sjö.

Annars fokuserade Birger Samuelsson Elfving på järnkanoner. Han var för övrigt elev och biträde åt Chr. Polhem.

Läs mer om uppfinnaren.

P.S. Visste du att det ursprungligen fans en bäck mellan Svindersviken och Hammarby sjö? Den kallades för Trollbäcken. Det finns också spekulationer om att vikingarna tog den här vägen in mot Hammarby sjö.

Kommentera