Framstående pedagog hamnade som sinnessjuk på Danvikens dårhus

SALTSJÖQVARN / HENRIKSBORG | Carl Samuel Collnér (1779 – 1830) har skrivit många pedagogiskt-teoretiska tidskrifter och läroböcker i svenska språket. Han undervisade också pedagogik i s.k. Pestallozis elementarmetod i Lund.

Danvikens dårhus

Danvikens dårhus – först saltmagasin, därefter mentalsjukhus och idag bostadshus

Bland hans verk finns en översättning av J. J. Rousseaus ”Emile”, tidskriften ”Läsning för svenska” med verser och prosa men även politiska och pedagogiska uppsatser, ”Försök i svenska språkläran” med förord av Svenska akademien samt ”Lärobok i swenska språket för begynnare”.

Carl Samuel Collnérs far Erik Collnéer var borgmästare i Sigtuna. Själv var han ogift och drabbades 1815 av olyckan att bli sinnessjuk. 1816 intogs han å fribröd i Danvikens dårhus.

Eftersom hans bror, kamrem Gustav Erik Collnér har drunknat och dennes hustru dött, saknade Collnérs mor medel att betala för sin son på dårhuset vid Danvikens hospital. Fribrödet blev därför fattigkost istället. 1818 befriades han dock från all kostnad.

>> Läs mer om Carl Samuel Collnér i Svenskt Biografiskt Lexikon

Kommentera