Vilans skola får bra betyg i SVT:s skolpejl

FINNBODA / HENRIKSDALSBERGET | Vilans skola på Danvikshemsvägen 4-6 är en av grundskolorna som finns med i SVT:s skolpejl. Skolan har en lärartäthet på 10,8 lärare per 100 elever, vilket är en hög lärartäthet.

Vilans skola i Nacka - Västra Sicklaön

Första skolbyggnaden för Vilan (eller Hvilan) uppfördes i slutet av 1800-talet

SVT har också tittat på andel behöriga lärare och andel elever som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska och matematik. >> Klicka här för att se bedömningen av Vilans skola

En annan skola som finns med i SVT:s skolpejl är specialskolan Snits i kontorshuset Henriksborg. >> Läs bedömningen av Snits

Kommentera