Attentos gruppbostad på Henriksdalsberget prisad för evidensbaserat praktik

HENRIKSDALSBERGET | Attendos gruppbostad i Gula huset på innergården för sex ungdomar med utvecklingsstörningar och autism har fått beröm för sitt arbete med evidensbaserad praktik.

Allt dokumenteras. Rutiner, arbetsmetoder och analyser blir därmed tillgängliga för alla på boendet, anhöriga och beställare. När ett visst beteende dokumenteras blir det lättare att se orsaker och förbättringar.

Läs hela artikeln i Attendos tidning Attityd

Kommentera