Energisparande teknik i förskolas väggar på Henriksdalsberget

HENRIKSDALSBERGET | Höjdens förskola i Inspiras regi på Henriksdalsbergets innergård har byggts med energibesparande teknik.

Fasadbeklädnaden är av typen Urban Nature Cembrit Fusion, och dessutom brandsäkra och -testade. Läs mer om fasadbeklädnaden

Höjdens förskola Henriksdal på Henriksdalsbergets innergård

Henriksdals förskola

Kommentera