Ännu en omprövning av Kvarnholmsförbindelsen

KVARNHOLMEN / SVINDERSVIK | Nacka kommun har fått prövningstillstånd av Mark- och miljööverdomstolen för upphävda detaljsplanen på en bilbro över Svindersviken och en tunnel genom Ryssbergens urskog.

Utsikten från Trolldalen på Henriksdalsberget mot Svindersviken och Ryssbergen.
Utsikten från Trolldalen på Henriksdalsberget mot Svindersviken och Ryssbergen.

“Det är bedrövligt att kommunen nu ansökt om en ny prövning av Kvarnholmsförbindelsen. Våra barn som går i skolan (Ekliden och Nacka gymnasium) och idrottar på Järlahöjden är idag “grannar” med motorvägen 222:an”, kommenterar “Anna” notisen om omprövingen i Nacka Värmdö Posten.

“Nu är det vi motparter som ska inkomma med ett skriftligt yttrande. Vi har två veckor på oss, vilket är väldigt kort tid för ett arbete som görs på fritiden. Vi begär naturligtvis att få mer tid på oss för att noga gå inom underlagen”, skriver Pernilla Rydmark engagerar sig i frågan för grannarna i Vikdalen.

“Det finns få avgöranden om miljökvalitetsnormer och inga om detta slag av planläggning. Därför skulle det ha ett mycket stort värde för rättstillämpningen att få klarlagt vilken underlag som måste finnas för att bedöma enligt PBL om normer följs”, skriver Nacka kommun på sin hemsida nacka.se.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: