5 november: IKANO Bostad startar bergförstärkningsarbeten

FINNBODA | IKANO Bostad, som ska bygga 130 bostadsrätter mellan Finnberget och tidigare Finnboda varvs svetshall, börjar förstärka bergsväggen mot Finnboda den 5 november.

IKANO Bostads brf Saltsjövy sedd från Finnberget

Brf Saltsjövy sedd från Finnberget (bild: Brf Saltsjövy)

I cirka två veckor pågår så kallade handskrotningsarbeten mellan kontreforerna (betongbalkarna) från en skylift. ”Betonghyllan” där ovanför ska också repareras.

Därefter kommer bergarbetena att fortsätta utmed berget söderut i november och december. De bullrande arbetena uppstår när man knackar ner lösa bergpartier med hydraulhammare monterad på en grävmaskin samt när det ska borras för förankringsjärn som ska gjutas fast i berget.

Parallellt pågår bergförstärkningsarbeten på berget utmed kranbanan och senare utmed Finnboda Kajväg.

2 svar till “5 november: IKANO Bostad startar bergförstärkningsarbeten

  1. HSB. Ingenjörsvillan från slutet av 1800-talet ska renoveras om de gamla planerna fortfarande gäller

  2. Nån som vet vem det är som äger den förfallna gula villan på berget vid finnboda hamn??

Kommentera