5 november: Mobila miljöstationen kommer till Sjöstaden

HENRIKSDALSHAMNEN / DANVIKSKLIPPAN | På måndag, 5 november klockan 18:00-18:45 kommer den mobila miljöstationen till Korhoppsgatan 42.

Miljöstation på Kanalvägen mellan Henriksdalshamnen och DanviksklippanGrannar på Danviksklippan, i Henriksdalshamnen och övriga Sjöstaden kan lämna olika miljöfarliga avfall och mindre elavfall- upp till en mikrovågsugns storlek.

Dessutom följer en lastbil med som tar emot grovavfall, t.ex. en gistenbokhylla eller en gammal cykel som du vill bli av med.

Kommentera