Grannsamverkan startas av polisen och bostadsrättsföreningar på Henriksdalsberget

HENRIKSDALSBERGET | Efter tidigare försök att starta upp ett initiativ att stoppa vandalism på Henriksdalsringen, då kallat Dialog Henkan, gör nu bostadsrättsföreningarna ett nytt försök.

Graffitti på betong nedanför Henriksdalsberget mot Svindersviken

Graffitti på betong nedanför Henriksdalsberget mot Svindersviken

Första mötet hölls i slutet av februari i bostadsrättsföreningen Svindersviks föreningslokal. Även representanter från Nattvandrarna och fritidsgården Glada Henkan deltog. Likaså brf Svindersviks portvärdar.

Polisen förklarade att man i dagsläget uppfattar Henriksdalsringen som ett lungt och tryggt område. Klotter, förstörd gatubelysning, saboterade portar etc förekommer ändå. Men ofta finns en koppling till ungdomar utifrån som besöker tillställningar på Henkan.

Läs mer om grannsamverkan på Henriksdalsberget

Kommentera