Vilans skola kan gå back även i år

HENRIKSDALSBERGET / FINNBODA | Enligt Föräldraforumets protokoll kan ökade matkostnader och hyreshöjningar leda till ett nytt minusresultat för Vilans skola.

Det kan handla om mellan minus 500.000 och minus 1 miljon. Prognosen innebär minskat handlingsutrymme. >> Läs protokollet (pdf)

vilans skola på danvikshemsvägen i nacka

Kommentera