Pengar till förstudie om naturreservat i Ryssberget

Bildningen av ett naturreservat i urskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen går långsamt framåt.
Fortsätt läsa ”Pengar till förstudie om naturreservat i Ryssberget”

Alliansen i Nacka avsätter pengar för utbyggnad av strandpromenaden runt Svindersviken

Utbyggnaden av strandpromenaden runt Svindersviken har efter satsningen på sträckan Vikdalen – Marinstaden avstannad trots stort intresse från boende och besökare.
Fortsätt läsa ”Alliansen i Nacka avsätter pengar för utbyggnad av strandpromenaden runt Svindersviken”

Vilans skola kan gå back även i år

HENRIKSDALSBERGET / FINNBODA | Enligt Föräldraforumets protokoll kan ökade matkostnader och hyreshöjningar leda till ett nytt minusresultat för Vilans skola. Fortsätt läsa ”Vilans skola kan gå back även i år”

Miljöpartiet frågar Erik Langby om kostnader för Kvarnholmsförbindelsen

KVARNHOLMEN / SVINDERSVIK | 30 januari 2012 behandlade Nacka kommunfullmäktige en interpellation från miljöpartiet om kostnaden för förbindelsen mellan Kvarnholmen och Nacka Forum via en bro över Svindersviken och en tunnel under Ryssbergens urskog. Fortsätt läsa ”Miljöpartiet frågar Erik Langby om kostnader för Kvarnholmsförbindelsen”

Trappan mellan Henriksdalsberget och Svindersviken 1 miljon dyrare

HENRIKSDALSBERGET / SVINDERSVIKEN | Trappan mellan Henriksdalsberget och Svindersviken via skogen Trolldalen kostade 4,65 miljoner kronor istället för planerade 3 miljoner kronor. Fortsätt läsa ”Trappan mellan Henriksdalsberget och Svindersviken 1 miljon dyrare”

Fattiga Nacka omprövar investering i strandpromenader

SVINDERSVIKEN | Nacka kommun budgeterade in en strandpromenad mellan Marinstaden och Finntorp med 5 miljoner kronor var för 2012 och 2013. Men projektet blir kanske inte av. Fortsätt läsa ”Fattiga Nacka omprövar investering i strandpromenader”

Nacka kommuns investeringsbudget för våra trakter

Nacka kommuns tekniska nämnden har i oktober kommit med ett investeringsbudget för 2012 till 2014. Saltsjöqvarn, Finnboda, Henriksdalsberget, Danvikstull och Kvarnholmen nämns på några ställen. Fortsätt läsa ”Nacka kommuns investeringsbudget för våra trakter”