Kallvattenledningar byts på Finnberget

Några gånger tidigare har jag skrivit om problem med vattenledningar som har drabbat grannarna på Finnberget tidigare. Nu byts vattenledningarna ut.

Ledningarna ligger i kulvert under jord som innebär vissa grävarbeten för att komma åt rören. Vattnet stängs också av vid ett eller ett flertal tillfällen.

Birka Rör beräknas avsluta arbetena i slutet av november.

Birka Rör gräver upp kallvattenledningar på Finnberget vid pizzerian Finnberget och gästparkeringen

Birka Rör gräver upp kallvattenledningar på Finnberget vid pizzerian Finnberget och gästparkeringen

Kommentera