Sista chansen för synpunkter på bussterminal i Henriksdal

Under ombyggnaden av Slussen kommer Saltsjöbanan att ha Henriksdal som slutstation. En bussterminal måste därför byggas mellan Henriksdalsberget, DanvikCenter och Värmdövägen som påverkar trafiken på Kvarnholmsvägen, tillgängligheten, trafiksäkerheten och naturmark.

Det hela fungerar så här:

 • Slussen-bussarna åker in från Värmdövägen till Kvarnholmsvägen fram till fula parkeringshuset där de via en ramp vid Henriksdalsbergets fot åker upp till bussterminalen mellan DanvikCenter och Henriksdal station.
 • Folk byter mellan Saltsjöbana och Slussen-bussarna i bussterminalen.
 • Slussen-bussarna tar sig ner till Värmdövägen mot Slussen via en ramp som ska byggas ungefär där övergångsstället över tågspåren finns idag.

Negativ påverkan på biltrafik och gångvägar

Vi påverkas negativt på följande sätt:

 • Infarten från Värmdövägen till Kvarnholmsvägen kommer att bli trång eftersom ett körfält offras för Slussen-bussarnas uppfartsramp;
Trist infart på Kvarnholmsvägen

Ett körfält försvinner på Kvarnholmsvägen. Det andra måste delas med ersättningsbussarna. Henriksdalberget kapas för en uppfartsramp.

 • Dagens gångväg från Henriksdalstrappan till DanvikCenter där traktens gym och vårdcentral finns, kommer att korsas av Slussen-bussarnas uppfartsramp. Tilltänkta gångvägen kommer istället att gå till bussterminalens sida närmare Värmdövägen. Ett övergångsställe leder till bussterminalens sida närmare DanvikCenter. Därefter är kopplingen till DanvikCenters gångvägar lite mer diffust;
 • Övergångsställen över Kvarnholmsvägen vid fula parkeringshuset kommer att flyttas en bit österut; Det blir helt enkelt en längre väg att ta sig hem från bussarna 402 eller 469 till Saltsjöqvarn;
 • Gångvägen från Saltsjöqvarn till Värmdövägen kommer att korsas av Slussen-bussarnas utfartsramp. Planerna visar en oskyddat övergångsställe;
Gångväg över Saltsjöbanans spår vid Henriksdal station

Gångvägen mellan Saltsjöqvarn och Värmdövägen kommer att korsas av både Saltsjöbanan och ersättningsbussarna

 • Naturmark mellan DanvikCenter och Henriksdal station samt mellan Henriksdalsberget och Kvarnholmsvägen kommer att bebyggas. Ett stort antal träd kommer att behöva fällas.
Perong för Saltsjöbanan, bangård och trädrad vid Henriksdal station

Perong för Saltsjöbanan, bangård och trädrad vid Henriksdal station

Handlingar och möjlighet för synpunkter

Handlingarna finns officiellt tillgängliga på Miljö- och stadsbyggnad, Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka, fram till och med den 1 oktober 2013. Dessutom finns de tillgängliga här på Nacka Miljövårdsråds webbsidor! (pdf)

Synpunkter på förslagen skall vara inne till Nacka kommun, Bygglovsenheten, 131 81 Nacka senast 2013-10-01.

6 svar till “Sista chansen för synpunkter på bussterminal i Henriksdal

 1. Jan gammal onkel

  Bra att Slussenbygget kommer igång. Vi som stått i pisslukten i snart 40 år och väntat på bussen eller fått betong i skallen tycker hela Slussenbygget blir fint. Man kan inte tjafsa i 25 år till.

 2. Nancy Granström

  Vad annat var att vänta än på huvudlös planering gång efter annan. ”Klippanbo”.

 3. Bortsett från frågan om Slussenbygget så finns det andra problem med det här. När man tittar på ritningarna är det tydligt att man inte tagit någon hänsyn till cykeltrafiken. Visserligen har man planerat in en cykelparkering på andra sidan Värmdövägen, men det finns ingen cykelbana som leder dit från Nackahållet. Det strider helt mot de visioner om att bygga ihop cykelvägnäten mellan kommunerna som moderaterna presenterade i DN i våras (”Nu måste vi samarbeta om regionens cykelvägar”). Politiker är som vanligt bra på att snacka.

 4. Amanuel Fessha

  Det verkar som de alltid planerar med ett öga stängt med tusenlapp!

 5. Ingalill Magnusson

  Absolut vansinnigt!! Varför inte slopa prestigen och rösta för Slussen Plan B, så slipper vi åratal av trafikproblem, som vi bara sett början på.

 6. Tack för tipset!

Kommentera